پرسش و پاسخ

سوال 817 05 مهر 1393
سلام. من بعد از 1 ماه تست RNA-PCR برای HIV و تست DNA-PCR برای هپاتیت B دادم که منفی شد و بعد از 3 ماه تست ترکیبی ELISA/P 24 دادم که آن هم منفی شد. آزمایشات ELISA ویروس هپاتیت B ' C و همچنین ElISA ' P24 برای HIV را در آزمایشگاه کیوان انجام دادم بعد از دقیقا (180روز) یا همان 6 ماه جواب منفی شد. آیا نیازی به تکرار آزمایشات هست بعد از 1 سال؟ خیالم راحت باشه من آلوده به هپاتیت و ایدز نیستم؟ بعد از 6 ماه تست آنتی بادی برای هپاتیت کفایت می کند؟
پاسخ کارشناس
مجموع آزمایشهای شما نشان می دهد که از نظر اچ آی وی و هاتیت ب سالم هستید. نیازی به تکرار نیست.