پرسش و پاسخ

سوال 806 03 مهر 1393
پیرو سوال ۹۹۹. خیلی ممنون از پاسختون. حدود دو ساعت قبل از رابطه این زخم برام اتفاق افتاد ولی خیلی سطحی بود و کوچک. یه قطره خون ازش اومد و سریع خشک شد یعنی خون ابه نداشتم. با این اوصاف که شما میگین حتی اگه زخم باز باشه امکان سرایت کمه لازمه من ازمایش بدم؟
پاسخ کارشناس
نیازی به آزمایش نیست.