پرسش و پاسخ

سوال 802 03 مهر 1393
سلام. احتمال ابتلا در رابطه دوطرفه با همجنس برای هرکدام از طرفین آقا چند درصد است؟ با تشکر
پاسخ کارشناس
اگر هر دو سالم باشند هیچ ولی اگر یکی از آنها (احتمالا به دلیل تماس با دیگران) مبتلا باشد در هر بار آمیزش خطر سرایت حدود 1 دهم درصد به دیگری وجود دارد.