پرسش و پاسخ

سوال 774 30 شهریور 1393
آیا زخم کوچکی در ناحیه انگشت باشه و خونی باشه به روی الت زن که دارای ترشح باشد احتمال ایدز هست البته طرفین وفادارن فقط از هم دیگه خبر نداریم در هوای آزاد ترشح چند مدت حامل ایدز هست ممنون
پاسخ کارشناس
احتمالش هست ولی کم. اچ آی وی ممکن است از چند ساعت تا چند روز در خون خشک شده زنده بماند. در سایر مایعات بدن کمتر است.