پرسش و پاسخ

سوال 769 29 شهریور 1393
سلام. سکس دهان به دهان چگونه موجب ایدز میشه؟ اصلن ایدز رخ میده؟
پاسخ کارشناس
خیر این کار راه سرایت محسوب نمی شود.