پرسش و پاسخ

سوال 763 29 شهریور 1393
ببخشید میخواستم بپرسم اگر کسی با فردی که مطمئن باشه ایدز نداره ارتباط داشته باشه ممکنه مبتلا به ایدز بشه؟
پاسخ کارشناس
خیر. البته اطمینان کافی فقط با آزمایش به دست می آید.