پرسش و پاسخ

سوال 762 28 شهریور 1393
باسلام دوباره، آیا وجود قسمت های قرمز دردناک چند لک سفید روی زبان بعد از ده روز از سکس دهانی علامت اچ ای وی است؟
پاسخ کارشناس
خیر ممکن است بیماری دیگری باشد نزد پزشک بروید.