پرسش و پاسخ

سوال 760 28 شهریور 1393
Ba salam va khaste nabashid. Aya ba pushidane lebas zire farde alude be aids ke shayad agheshte be maye maniye vey bashad HIV montaghel mishavad?
پاسخ کارشناس
به کسی که به ایدر دچار است آلوده نباید بگوییم. خیر از این راه اچ آی وی منتقل نمی شود.