پرسش و پاسخ

سوال 758 28 شهریور 1393
سلام. چند روز پیش برای اصلاح به آرایشگاه رفتم وبعد از اینکه به منزل برگشتم روی پوست صورتم خراش های ناچیز اما با مقدار کمی خون دیدم و جای پبش بندهم زخم شده بود. آیا احتمال داره که مبتلا شده باشم؟ این ویروس چه مدتی روی وسایل دوام دارد؟
پاسخ کارشناس
با این که ممکن است ویروس روی ابزارهای تیز آغشته به خون چند ساعتی زنده بماند با ضدعفونی با الکل و دیگر مواد شیمیایی این احتمال کم می شود. در کشور ما کارکنان آرایشگاه های پروانه دار برای پیشگیری از سرایت ایدز آموزش می بینند و تا به حال ثابت نشده کسی فقط از راه وسایل آرایشگاه به اچ آی وی دچار شده باشد.