پرسش و پاسخ

سوال 749 26 شهریور 1393
سلام. چند سوال داشتم: 1- آیا از لب گرفتن امکان ابتلا به ایدز هست؟ 2) آیا با خوردن سینه امکان ابتلا هست؟ 3) آیا اگر دختر آلت پسر را بخورد پسر امکان الوده شدنش هست؟ 4) آیا اگر با انگشت آلت دختر را تحریک کنیم یا داخل واژن شود (پوست دست سالم) امکان ابتلا هست؟ ببخشید اگه سواالاتم زیاد بود.
پاسخ کارشناس
الف) خیر ب) خیر ج) بله د) خیر