پرسش و پاسخ

سوال 736 24 شهریور 1393
میزان دقت آزمایش pcr کمی و کیفی هر کدام چقدر هست؟ آیا در یک لول هستند؟ چه فرقی دارند؟ و کدام در آزمایشگاه های ایران معمول هست؟
پاسخ کارشناس
در هیچ کشوری حتی در اروپا و آمریکا pcr برای تشخیص اچ آی وی در جمعیت عمومی تأیید نشده است و این به علتهای مختلف از جمله میزان بالای پاسخ مثبت کاذب در آن است بنابراین حتی اگر پاسخ مثبت از آن بگیرید باید با تست آنتی بادی تأیید شود. کاربرد انواع کمی و کیفی هم تفاوت دارد نوع کیفی برای کمک به تشخیص در نوزادان و نوع کمی برای تعیین بار ویروس در پیگیری درمان در افراد اچ آی وی مثبت استفاده می شود.