پرسش و پاسخ

سوال 728 23 شهریور 1393
آیا برای پیشگیری ایدز بجز کاندوم راهی است؟ و کاندوم خوب چه ویژگی هایی باید دارا باشد؟ آیا فقط دخول کلاهک آلت و ناحیه استوانه ای باید محافظت شود یا بیضه های مرد هم باید محافظت شود؟ و آیا محافظت آلت مرد در این رابطه کافیه یا همزمان روش محافظتی برای مقعد زن هم هست؟
پاسخ کارشناس
مطمئن تر از کاندوم پرهیز از آمیزش جنسی و وفاداری به همسر است. کاندوم فقط روی تنه آلت تا آخر کشیده می شود نه روی بیضه ها. فقط یکی از طرفین باید کاندوم بگذارد و برای محافظت مقعد ابزاری نداریم.