پرسش و پاسخ

سوال 718 22 شهریور 1393
چند روز پیش تو رستوران دستم به یه قسمت دکور جلوی صندوق که تیز بود خورد و خون آمد خیلی استرس گرفتم. آیا باید آزمایش بدم (شاید قبل من یکی دستش به اونجا خورده و اون قسمت آلوده شده باشه)؟
پاسخ کارشناس
خیر. اچ آی وی از راه اشیاء روزمره منتقل نمی شود.