پرسش و پاسخ

سوال 714 22 شهریور 1393
سلام. من بعد از 6 ماه رابطه با فرد مشکوک آزمایش دادم و جواب منفی بود. ولی هنوز استرس دارم، لطفا راهنمایی کنید
پاسخ کارشناس
یک آزمایش منفی پس از این مدت کفایت می کند چون امکان منفی کاذب بودن آن در کشور ما بسیار ناچیز است.