پرسش و پاسخ

سوال 710 21 شهریور 1393
با توجه به متد نرمال یک انسان بطور متوسط زمان تشکیل انتی بادی hiv در بدن چقدر هست؟ البته خب طبیعی هست یکسری از ادم ها دیر از این حد نرمال انتی بادی در بدنشان تشکیل میشود. اما میخواهم بدانم درصد نرمال پزشکی در اکثریت چند روزه یا هفته هست؟ (درصد اکثریت) و درصد اکثریت بر طبق نرمال پزشکی و در صد اقلیتی که دیرتر تشکیل میشود چند روزه یا هفته است؟
پاسخ کارشناس
حدود 95 درصد پس از 3 ماه پادتن دارند و 99 درصد پس از 6 ماه.