پرسش و پاسخ

سوال 709 21 شهریور 1393
آیا با داشتن 3 جواب منفی طی 4 ماه یعنی در هفته های 5 و 12 و 18 که آزمایش هفته 18 الایزا کیت نسل 4 بود، نیازی به انجام آزمایش مجدد است؟
پاسخ کارشناس
خیر