پرسش و پاسخ

سوال 691 20 شهریور 1393
با سلام مجدد. چند روز پیش به آرایشگاه رفتم با وسایل شخصی خودم. یه لحظه دیدم آرایشگر یه تیغ در اورد و با اون روی موهامو یه مدل زد یکم درد آمد که فکر کنم بخاط کشیدگی موهام بود نه بخاطر اصابتش به مغز سرم. البته این تیغ که احتمال قوی قبلا استفاده شده بود. یه لحظه روی گردنم خورد ولی به چشم غیر مسلح من که خراشی بر نداشت. نمیدونم باید نگران باشم؟ از این هم مطمئن هستم که حدود نیم ساعت تیغ بلا استفاده بوده. ممنون میشم از این وضع روحی نجاتم بدید.
پاسخ کارشناس
نگران نباشید از راهی که گفتید امکان سرایت بسیار کم است.