پرسش و پاسخ

سوال 684 19 شهریور 1393
سلام، اگر دست کثیف را بر آلت تناسلی مردان بکشیم امکان ورود ویروسHIV وجود دارد. ممنون
پاسخ کارشناس
خیر. ویروس روی اشیاء معمولی زنده نمی ماند.