پرسش و پاسخ

سوال 682 19 شهریور 1393
من یک رابطه محافظت نشده با یک خانوم داشتم (2بار در یک روز). ایشون 5 ماه پیش آزمایش داده بود و منفی بوده و طبق گفته خودش بعد از آن تنها یک بار رابطه داشته و بصورت محافظت شده. من بعد از 13 روز تست الایزا و پی سی آر در آزمایشگاه X دادم که هر دو منفی بوده. آیا باید نگران باشم؟
پاسخ کارشناس
هر چند احتمال سرایط در فقط یک آمیزش کم است اما با توجه به تکرار رفتارهای پرخطر بهتر بود هر دو نفر آزمایش بدهید.آزمایش پی سی آر شما چون منفی شده با اطمینان بالایی می توان گفت شما سالم هستید.