پرسش و پاسخ

سوال 677 18 شهریور 1393
فرق hiv 1 و 2 چی هست؟ و آیا وقتی بنویسن آزمایش hiv ab خودشون دو نوعش رو میگیرن؟
پاسخ کارشناس
تیپ های مختلف ویروس هستند که نوع 2 بیشتر در قاره آفریقا و نوع 1 بیبشتر در سایر نقاط جهان دیده می شود. در ایران شیوع اچ آی وی 2 تاکنون بررسی یا گزارش نشده است. برخی آزمایشگاه ها کیت دو گانه دارند اما بیشترشان فقط تیپ 1 را دارند. بنابراین تا وقتی دقیقا درخواست نشود معمولا فقط تیپ 1 انجام می شود.