پرسش و پاسخ

سوال 670 17 شهریور 1393
با سلام. اگه کسی با شخصی 3 رابطه مقعدی داشته و منی رو داخل مقعد شخص بریزه، بعد معلوم بشه که فرد مفعول دچار بیماری HIV نشده، این به این معنی است هر دو شخص سالمند؟
پاسخ کارشناس
لزوما نه. در هربار آمیزش احتمال سرایت کم است بنابراین ممکن است با این که نفر فاعل مبتلاست فرد مفعول مبتلا نشده باشد. هر کدام جداگانه باید آزمایش بدهند.