پرسش و پاسخ

سوال 668 17 شهریور 1393
سلام. آیا با دادن آزمایش منی بیماری ایدز مشخص میشود؟
پاسخ کارشناس
آزمایش منی برای تشخیص اچ آی وی نیست و کاربرد دیگری دارد.