پرسش و پاسخ

سوال 658 16 شهریور 1393
آیا گوش درد میتونه از علایم اچ آی وی باشه آنهم بعد از سه ماه از رابطه جنسی!؟
پاسخ کارشناس
به تنهایی خیر.