پرسش و پاسخ

سوال 648 15 شهریور 1393
من و مادرم مردادماه به ارایشگاه رفتیم که از یک تیغ برای برداشتن ابرو استفاده کرد. من الان نگران هستم جون نمیدونم اون تیغ رو برای چه افراد دیگه ای هم استفاده کرده. و هیچ بریدگی هم برای من به وجود نیومد. میخام بدونم به فرض اگه اون تیغ الوده باشه احتمال انتقال وجود داره یا نه؟
پاسخ کارشناس
احتمال سرایت از این راه از نظر تئوری هست ولی تاکنون افراد اندکی ثابت شده از این راه مبتلا شده باشند. و چون پوست شما را نبریده احتمالش کمتر است. اگر نگران هستید بهتر است برای مشاوره و آزمایش به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بروید.