پرسش و پاسخ

سوال 641 14 شهریور 1393
سلام آیا تماس زبان به زبان هم امکان سرایت ایدز وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
خیر