پرسش و پاسخ

سوال 637 14 شهریور 1393
سلام بهترین زمان برای تست الایزا کی هست؟
پاسخ کارشناس
از حدود 2 هفته بعد از مواجهه می توان تست الایزا داد البته تا 16 هفتگی اگر جوابش منفی باشد قابل اطمینان نیست و باید تکرار شود.