پرسش و پاسخ

سوال 635 13 شهریور 1393
سلام، تست pcr چند روز بعد از رفتار پر خطر قابل اطمینان هست ؟
پاسخ کارشناس
حداقل 10 روز پس از رفتار پرخطر گذشته باشد.