پرسش و پاسخ

سوال 634 13 شهریور 1393
من زخم کوچکی بر روی پوست بیضه ام که تازه بود داشتم، و با دختری رابطه جنسی نه بصورت کامل داشته ام یعنی دخول از هیچ طریقی انجام نداده ام. آیا از طریق رابطه جنسی دهانی بزاق دهان یا ترشحات پوست یا ترشحات واژن و تماس با زخم کوچک بر روی بیضه امکان انتقال وجود دارد؟ در ضمن پوست طرف مقابل هیچ گونه زخمی نداشت
پاسخ کارشناس
خیر. امکان سرایت از بزاق نیست.