پرسش و پاسخ

سوال 633 13 شهریور 1393
سلام، وقت بخیر. اگر آب روی (مدفوع یا ادرار یا خون یا منی) بریزد و بعد همون آب به روی (مجرای مقعد یا مجرای آلت تناسلی مرد) بپاشد احتمال انتقال وجود دارد؟ آیا حتما باید در مجرای مقعد یا مجرای آلت تناسلی زخمی وجود داشته باشد؟ منظورم این است که آب شیر را باز کنی و روی موارد ذکر شده بریزی و بعد آب بپاشد(برگردد) روی مجرای مقعد یا مجرای آلت تناسلی مرد، آیا احتمال انتقال وجود دارد؟ اگر از هر کدام از موارد ذکر شده احتمال انتقال وجود دارد کدامیک از موارد ذکر شده است خواهش میکنم کامل توضیح بدهید. با تشکر
پاسخ کارشناس
خیر. ابتلا از این راه که گفتید تقریبا ناممکن است.