پرسش و پاسخ

سوال 629 13 شهریور 1393
سلام. خواستم بپرسم علایم عفونت حاد بعد از چه مدت در بدن پدیدار میشود
پاسخ کارشناس
حدود 2 تا 4 هفته بعد شروع می شود و حدود 4 هفته طول می کشد. البته در برخی افراد این مرحله دیده نمی شود.