پرسش و پاسخ

سوال 628 12 شهریور 1393
سلام. اگر کسی hiv داشته باشه و هنگام نزدیکی منی رو داخل مقعد شخص مفعول بریزه، ویروس انتقال پیدا میکنه؟ ممنون.
پاسخ کارشناس
بله. در آمیزش مقعدی احتمال سرایت چند برابر آمیزش واژینال است.