پرسش و پاسخ

سوال 619 12 شهریور 1393
با سلام می خواستم بدونم آیا ویروس از طریق دست كشیدن روی سطحی كه آلوده باشد و یا بافت ریز خون كه قابل رویت نیست انتقال میابد و با شستن دست به طور منظم با مایع آیا ویروس از روی پوست پاك میشود؟
پاسخ کارشناس
ویروس از راهی که گفتید منتقل نمی شود. شستن دست با آب و صابون هم خیلی از میکروبها را از روی دست پاک می کند.