پرسش و پاسخ

سوال 608 11 شهریور 1393
سلام و خسته نباشید. آیا در هنگام آمیزش میتوانیم از دو کاندوم استفاده کنیم؟
پاسخ کارشناس
خیر. استفاده از دو کاندوم به دلیل سایش بیشتر امکان پارگی و سرایت بیماریهای آمیزشی را بیشتر می کند.