پرسش و پاسخ

سوال 605 09 شهریور 1393
سلام خسته نباشید. آیا همیشه بعد از تست رپیت که در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری انجام میشه داروهای ضد ویروسی تجویز میشه؟
پاسخ کارشناس
خیر بستگی به موقعیت و وضعیت فرد مبتلا دارد. تا وقتی گلبولهای سفید CD4 کمتر از 500 نباشد (در ایران 350) معمولا تجویز نمی شود (مگر برای پیشگیری پس از مواجهه که شرایط خاص خودش دارد)