پرسش و پاسخ

سوال 603 09 شهریور 1393
سلام و خدا قوت. میخواستم بدونم چرا از طریق مسواک آلوده به ویروس ایدز و همینطور استفاده همزمان از تیغهای آلوده اصلاح صورت امکان انتقال ایدز به فرد دیگر وجود دارد ولی از طریق خوردن غذای آغشته به ویروس و همینطور آب آلوده به ویروس امکان انتقال وجود ندارد؟
پاسخ کارشناس
تیغ آلوده که مشخص است ممکن است پوست را بخراشد و ویروس وارد شود. در مورد مسواک تا به حال اثبات نشده کسی از این راه مبتلا شده باشد هر چند از لحاظ تئوریک ممکن است لثه های سست را بخراشد. آب و غذای آلوده سرایت دهنده نیست چون ویروس از مخاط سالم دستگاه گوارش رد نمی شود و البته آنزیمهای بزاق و معده و اسید معده آن را غیرفعال می کنند.