پرسش و پاسخ

سوال 582 06 شهریور 1393
میزان سرایت در رابطه با کاندوم چند درصد است
پاسخ کارشناس
کاندوم احتمال اولیه سرایت را حدود 90 تا 95 درصد کاهش می دهد بنابراین اگر احتمال اولیه را 1 در هزار در نظر بگیریم احتمال با مصرف کاندوم به یک در 10000 یا یک در 20000 می رسد.