پرسش و پاسخ

سوال 565 06 شهریور 1393
آیا آزمایش اچ آی وی آنتی بادی سه یا چهار سال پس از رابطه پرخطر نیز میتواند نتیجه درست بدهد؟ به عبارت دیگر آنتی بادی های تولید شده بعد از سه یا چهار سال نیز هنوز در خون وجود دارند؟
پاسخ کارشناس
بله معمولا باقی می مانند مگر اینکه فرد وارد مرحله پیشرفته ایدز بشود که آن هم دیگر بی علامت نیست.