پرسش و پاسخ

سوال 569 04 شهریور 1393
آیا زگیل روی دست و عرق نشانه ی ایدز است؟
پاسخ کارشناس
خیر مگر آن که تعداد زگیلها خیلی زیاد باشد و در چند جای بدن دیده شوند. عرق کردن هم که علامت بیماری نیست.