پرسش و پاسخ

سوال 567 04 شهریور 1393
سلام خسته نباشید. حدود پنج سال پیش با دو نفر بوسیدن عمیق و خوردن لب ها را داشتم. نمیدانم آن موقع دهان آن ها یا من زخمی داشت یا خون آمده بود یا نه، امکان انتقال ایدز هست؟ بعداز پنج سال، حدود سه ماه هست که خلط گلو دارم بدون گلو درد و یک سال است که ناخن پایم ترک افقی دارد با بلند شدن ناخن و با گرفتن ناخن پا با ناخنگیر خوب شد اما دوباره ایجاد شده. این ها میتواند نشانه ایدز باشد؟
پاسخ کارشناس
بوسه عمیق در عمل راه سرایت اچ آی وی محسوب نمی شود. مشکلات شما ممکن است دلیل دیگری داشته باشد.