پرسش و پاسخ

سوال 556 03 شهریور 1393
سلام. آیا یک تست راپید منفی در مرکز مشاوره و 4 تست آلیزای منفی در آزمایشگاه خصوصی بعد از سه سال از رابطه جنسی کافی هست و جای نگرانی نیست؟
پاسخ کارشناس
پس از سه سال اگر فقط یک تست منفی هم داشتید کافی بود.