پرسش و پاسخ

سوال 553 03 شهریور 1393
سلام، در بازی فوتبال روی آسفالت خوردم زمین و کف دستم خون اومد. اگر در روی زمین چیزی ریخته شده باشد از جمله خون و ... احتمال انتقال وجود دارد؟
پاسخ کارشناس
خیلی بعید است اچ آی وی در محیط آزاد چندان دوام نمی آورد.