پرسش و پاسخ

سوال 524 30 مرداد 1393
با سلام. من بیش از چندین بار با یک خانم روسپی سکس محافظت نشده چه از لحاظ دهانی، مقعدی و واژنی داشتم. بعد از یک ماه آزمایش PCR-RNA و ELISA -P 24 برای HIV و PCR-DNA برای هپاتیت B در آزمایشگاه X دادم که منفی شد. در ماه سوم مجدد یک آزمایش ELISA در یک آزمایشگاه بیمارستان دولتی و در ماه چهارم یک Rapid-test در مرکز مشاوره Y انجام دادم که منفی شد آیا نیازی به آزمایش بعد از گذشت 5 ماه هست؟
پاسخ کارشناس
نیازی به این همه تکرار نبود. شما اچ آی وی منفی محسوب میشوید. در باره هپاتیت ب ممکن است یک تست سرولوژی دیگر لازم باشد تا اطمینان بیابیم.