پرسش و پاسخ

سوال 518 30 مرداد 1393
بعد از 1 ماه علائم تب کم و بدن درد 2 روزه و یک افت 5 روزه میتونه علائم ایدز باشه؟
پاسخ کارشناس
بعید است ولی بهتر است آزمایش بدهید.