پرسش و پاسخ

سوال 507 29 مرداد 1393
باسلام نزدیک به چهارماه سکس دهانی انجام دادم البته نه صورت مداوم و زیادامکان انتقال ایدز وجود داره؟ آیا مایع منی که داخل معده وارد بشه امکان انتقال هست یا فقط درصورت وجود زخم؟ آیا با آزمایش مشخص میشه
پاسخ کارشناس
اگر بیش از 100 بار و روی افراد مختلف بوده خطرش بیشتر است. خطرش وقتی است که مخاط دهان یا حلق آسیب دیده باشند. تشخیص با آزمایش مشخص می شود.