پرسش و پاسخ

سوال 509 28 مرداد 1393
سلام من بعد از دوازده روز رفتار پر خطر ازمایش دادم که جواب منفی بود چند در صد میتونه منفی کاذب باشه ازمایش hiv ab بود.
پاسخ کارشناس
در 12 روز احتمال منفی کاذب خیلی زیاد است شاید حدود 70 تا 90 درصد. حدودا 3- 4 ماه بعد دوباره آزمایش بدهید