پرسش و پاسخ

سوال 508 28 مرداد 1393
من سوال ٦٤٣ رو مطرح كردم. دیروز با فردی كه در حال خنده های شدید بود و فرد تقریبا ناسالم است تف به صورتم پرت شد و كمی هم به چشمم رفت حالا من چه كار كنم استرس دارم اگر در دهانش زخم باشد چه حالا چه كار كنم؟ آیا باید قرص زد ویروس بیندازم. اگر دندانش خراب باشد چه؟
پاسخ کارشناس
ویروس در بزاق بسیار کم است و زود هم غیر فعال می شود و در پاشیدن به چشم هم احتمال سرایت خیلی کم است بنابراین نگران سرایت اچ آی وی نباشید.