پرسش و پاسخ

سوال 503 28 مرداد 1393
با سلام، پس از گذشت سه هفته و دو روز از سکس دهانی محافظت نشده، آیا اسهال به مدت دو روز از علائم ایدز میباشد؟
پاسخ کارشناس
خیر