پرسش و پاسخ

سوال 498 27 مرداد 1393
با سلام، پیرو سوال 632 در برگه آزمایش نوشته بود که بالای 1 مثبت است، من 2 بار آزمایش دادم که منفی بود در آزمایش دوم مقدار کمتر از آزمایش اول شده بود، یعنی بر خلاف این که باید به 1 نزدیک شود کمتر هم شده بود، آیا این مقدار به مرور زمان افزایش میابد یه یکدفعه؟منظور همان انتی بادی. دکتری هم که در آزمایشگاه بود گفت که با دو ازمایش منفی در 3 ماه من مطمئن باشم، دوباره نیازی است که برم آزمایش بدم؟
پاسخ کارشناس
آن مقادیر ممکن است ناشی از پادتن های غیر اختصاصی باشد بنابراین افزایش یا کاهش آنها اهمیتی ندارد. مهم نتیه کلی آزمایش است که با دو آزمایش منفی به فاصله سه ماه می شود با اطمینان کافی گفت شما مبتلا نیستید.