پرسش و پاسخ

سوال 497 27 مرداد 1393
مربوط به سوال 633 جواب منفی بعد از 70 روز negative, نوع ازمایش elfa hiv (ab. البته این ازمایش من به خاطر اینکه یه بار دستم خون میمد احساس کردم آب دهان دوستم ریخته روی خون م...... و بعد از 1 ماه یه دونه افت و 2 روز خارش بدن و 2 روزم عضله سمت چپم و بالای شانم درد میکرد واسه 2 روز. 70 روز یعنی 10 هفته مدت خوبی نیست؟
پاسخ کارشناس
ریختن آب دهان روی دست حتی اگر زخمی باشد خطر خیلی کمی برای سرایت دارد. اگر مبتلا شده باشید 70 روز برای جواب منفی هنوز زود است.