پرسش و پاسخ

سوال 493 27 مرداد 1393
من تو یکی از مراکز بیماری های رفتاری نشسته بودم از این سوزن های مخصوص تست رپیت که حالت شکیلیه و یه بار مصرفه گویا، دستم بود اما اون سر سوزنیش نبود. حواسم نبود فشار دادم به انگشتم، سوزنش با فشار خورد به دستم و کلی خون اومد. ترسیدم نکنه آلوده بوده باشه. اگه خدایی نکرده آلوده بوده باشه احتمال مریضیم چقدره؟ کی آزمایش بدم و چه آزمایشی بدم؟ راهنماییم کنید خواهشا نگرانم.
پاسخ کارشناس
اگر سوزن آلوده باشد احتمال سرایت سه دهم درصد است. از همان مرکز پیگیری کنید.